GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR m/v

GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR m/v

Dit item is verlopen op 08-01-2016.

Wegens pensionering is de gemeente Simpelveld op zoek naar een 

GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR m/v

Verbindende leider met ervaring in organisatieontwikkeling en cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie, die samen met bestuur en medewerkers de organisatie verder professionaliseert 

Het betreft een functie voor 36 uur per week met als ingangsdatum 1 mei 2016. 

Simpelveld, de poort van het Heuvelland 

De gemeente Simpelveld met de twee hoofdkernen Simpelveld en Bocholtz ligt op de grens van het verstedelijkte gebied van Parkstad Limburg en het Heuvelland en telt circa 11.000 inwoners. Simpelveld kan worden getypeerd als een forensengemeente met een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente biedt een aantrekkelijke woonomgeving met een gunstige ligging ten opzichte van de steden Maastricht, Heerlen en Aken. Op velerlei terrein is het kleinschalig karakter behouden. 

De gemeenteraad bestaat uit 15 raadsleden namens 6 partijen. Onder voorzitterschap van de burgemeester bestaat het college uit drie wethouders. In de strategische visie zijn de speerpunten benoemd voor de komende 10 jaren: toerisme en recreatie, blijven wonen, participatie en kleinschalig en startend ondernemerschap.

De organisatie

Binnen de organisatie werken circa 75 medewerkers verdeeld over de afdelingen Leefomgeving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De organisatie kent tevens een concernadviseur en medewerker p&o die rechtstreeks onder de secretaris vallen.

Er loopt een ontwikkelings- en cultuurveranderingstraject. De missie van de gemeentelijke organisatie is “ naar een flexibele en omgevingsgerichte organisatie”. De sturing binnen de organisatie heeft een resultaat- en procesgericht karakter. We werken op basis van de kernwaarden klantgericht, samenwerken en kwaliteit. De huidige cultuur van de ambtenaren is te omschrijven als betrokken, informeel en relatiegericht.

De functie

De gemeentesecretaris /algemeen directeur heeft een aantal rollen: die van algemeen directeur en eindverantwoordelijke voor de organisatie, eerste adviseur van het college en WOR-bestuurder.

Algemeen directeur

Het primaire aandachtsgebied is de ambtelijke organisatie. De komende periode dient stevig ingezet te worden op de doorontwikkeling van de organisatie op de gebieden kwaliteit, resultaat, proces en cultuur. Dit vraagt om procesgerichtheid, resultaatgerichtheid, leiderschap, besluitvaardigheid, maar ook empathie, uitstraling en mensgerichtheid.

Als voorzitter van het MT bouwt hij/zij aan het team en het steviger positioneren van het MT, zowel richting college als richting medewerkers.

Secretaris

De secretaris adviseert en ondersteunt het college. Hij/zij is sparringpartner voor bestuur en management. De secretaris stuurt op integraliteit en kwaliteit van adviezen en een tijdige en adequate uitvoering hiervan.

De externe vertegenwoordiging van de gemeente is primair voorbehouden aan de bestuurders. De secretaris is de netwerker richting ondernemers, burgers en andere partners.

WOR-bestuurder

Als WOR-bestuurder bespreekt de algemeen directeur op een constructieve wijze in een vroeg stadium de ontwikkelingen en beleidsstukken met de Ondernemingsraad met inachtneming van ieders rol en bevoegdheid.

Competentieprofiel

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met ruime managementervaring in een gemeentelijke organisatie. Hij/zij dient te beschikken over de volgende competenties:

  • bestuurlijke en politieke sensitiviteit
  • visie en helikopterview
  • besluitvaardigheid, sturing geven
  • resultaatgerichtheid en procesgerichtheid
  • leiderschap
  • empathisch vermogen
  • verbinder
  • goede communicatieve vaardigheden
  • integer

De kandidaat dient te beschikken over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Behalve een uitdagende functie, bieden we een salaris van maximaal € 5644,- bruto per maand (schaal 13) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Procedure en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door mevrouw C. Vluggen, concernadviseur. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via 045-5448332/06-38150266.

Indien u interesse heeft, kunt u uw motivatie en CV (met pasfoto) tot 8 januari 2016 sturen naar hrm@simpelveld.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs