Externe leden van de Rekenkamercommissie

Externe leden van de Rekenkamercommissie

Dit item is verlopen op 26-04-2014.

Simpelveld is een kleine zelfstandige gemeente met bijna 11.000 inwoners en ligt in het hart van de regio Zuid Limburg. Met aan de ene kant de stedelijke regio Parkstad Limburg, aan de andere kant de charme van het Limburgse Heuvelland en op een steenworp afstand de keizersstad Aken, die zich manifesteert als het centrum van de high-tech-industrie. Dat maakt Simpelveld tot een prima uitvalsbasis om te wonen, te werken en te ontspannen.

De raad van de gemeente Simpelveld is voor de raadsperiode 2014-2018 op zoek naar

externe leden van de Rekenkamercommissie (één voorzitter en één lid)

Op grond van de gemeentewet dient iedere gemeente een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. Simpelveld kent een rekenkamercommissie die bestaat uit minimaal 3 raadsleden en minimaal 2 externe leden, waarvan er tenminste één specifieke deskundigheid bezit op het gebied van financiën.
De gemeenteraad benoemt (de voorzitter uit) de externe leden van de commissie.

Werkwijze rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door raad en college gevoerde beleid en adviseert de raad daarover.
De rekenkamercommissie bepaalt zelf de keuze voor de onderzoeksonderwerpen en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Per jaar wordt meestal één onderzoek uitgevoerd. De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de ‘Verordening rekenkamercommissie gemeente Simpelveld 2006’.

Uw profiel
     • WO/HBO werk- en denkniveau (met een bestuurskundige, bedrijfskundige, bedrijfseconomische, financiële en/of juridische achtergrond).
     • Teamplayer
     • Integer en onafhankelijk
     • Belangstelling voor het openbaar bestuur en kennis van ambtelijke processen
     • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
     • Ervaring met onderzoek en/of rekenkamerwerkzaamheden
     • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
     • Ervaring met vertegenwoordiging, eindverantwoordelijkheid, bewaken van opzet, werkwijze en zorgvuldige besluitvorming (voor de voorzitter)

Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie is onverenigbaar met een aantal in de gemeentewet genoemde functies. Een lid van de rekenkamercommissie kan niet optreden als gemachtigde, vertegenwoordiger of adviseur in geschillen ten behoeve van de gemeente Simpelveld en kan geen werkzaamheden, anders dan die ten behoeve van de rekenkamer, verrichten voor de gemeente.

Wat bieden wij?
Een vaste vergoeding van € 136,53 per bijeenkomst. De Rekenkamercommissie komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen.

Heeft u interesse?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffier van Simpelveld, Bert Wassenberg, telefoon 06-82071498.

Wilt u solliciteren?
U kunt uw brief met CV voor uiterlijk 27 april a.s. mailen aan: Presidium gemeente Simpelveld, t.a.v. de griffier van Simpelveld, email: griffier@simpelveld.nl .
Gesprekken zullen worden gevoerd in de maand mei 2014. 
Benoeming door de gemeenteraad; waarschijnlijk op 21 mei 2014.

Acquisitie stellen wij niet op prijs