Een schrijver / redacteur ten behoeve van de Rekenkamercommissie Simpelveld

Een schrijver / redacteur ten behoeve van de Rekenkamercommissie Simpelveld

Dit item is verlopen op 26-04-2014.

Simpelveld is een kleine zelfstandige gemeente met bijna 11.000 inwoners en ligt in het hart van de regio Zuid Limburg. Met aan de ene kant de stedelijke regio Parkstad Limburg, aan de andere kant de charme van het Limburgse Heuvelland en op een steenworp afstand de keizersstad Aken, die zich manifesteert als het centrum van de high-tech-industrie. Dat maakt Simpelveld tot een prima uitvalsbasis om te wonen, te werken en te ontspannen.

De gemeente Simpelveld is voor de raadsperiode 2014-2018 op zoek naar

een schrijver / redacteur ten behoeve van de Rekenkamercommissie Simpelveld

Op grond van de gemeentewet dient iedere gemeente een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. Simpelveld kent een rekenkamercommissie die bestaat uit minimaal 3 raadsleden en minimaal 2 externe leden.
De commissie wordt terzijde gestaan door een secretaris en ondersteund door een medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering en een externe schrijver / redacteur.

Werkwijze rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door raad en college gevoerde beleid en adviseert de raad daarover.
De rekenkamercommissie bepaalt zelf de keuze voor de onderzoeksonderwerpen en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Per jaar wordt meestal één onderzoek uitgevoerd. De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de
‘Verordening rekenkamercommissie gemeente Simpelveld 2006’.

Uw profiel
     • WO/HBO werk- en denkniveau (met een achtergrond op het gebied van communicatie, voorlichting en public relations).
     • Teamplayer
     • Integer en onafhankelijk
     • Belangstelling voor het openbaar bestuur
     • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
     • Ervaring met het begrijpelijk maken van ingewikkelde informatie
     • Goede mondelinge en uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Wat bieden wij?
Een vaste vergoeding per jaar + een onkostenvergoeding. De Rekenkamercommissie komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen. Van de schrijver / redacteur wordt verwacht dat hij/zij alle vergaderingen van de rekenkamercommissie bijwoont.

Heeft u interesse?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffier van Simpelveld, Bert Wassenberg, telefoon 06-82071498.

Wilt u solliciteren?
U kunt uw brief met CV voor uiterlijk 27 april a.s. mailen aan de Rekenkamercommissie van de gemeente Simpelveld, t.a.v. de griffier van Simpelveld, email: griffier@simpelveld.nl .
Gesprekken zullen worden gevoerd in de maand mei 2014.
De rekenkamercommissie maakt afspraken t.a.v. de vergoeding en ondersteuning.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.