DORPSBOUWMEESTER (M/V)

DORPSBOUWMEESTER (M/V)

Dit item is verlopen op 01-05-2020.

Beekdaelen, Simpelveld, Voerendaal

De Limburgse gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal werken als welstandsrayon samen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de advisering aan de gemeenten zijn zij op zoek naar een

DORPSBOUWMEESTER  (M/V)

en een

PLAATSVERVANGEND DORPSBOUWMEESTER (M/V)
De functies zijn voor 3 jaar ingaande op 1 juli 2020

De dorpsbouwmeester verricht voor iedere gemeente afzonderlijk werkzaamheden en vormt samen met de plaatsvervangend dorpsbouwmeester de monumentencommissie

De werkzaamheden

  • Ondersteunen van colleges in het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsbeleid inzake projecten en initiatieven t.a.v. ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Inhoudelijk adviseren over architectuur van de projecten en initiatieven;
  • Toetsen van bouwplannen in het kader van redelijke eisen van welstand, op grond van de Woningwet, aan de vastgestelde toetsingscriteria (per gemeente vigerend welstandsbeleid of beleid Ruimtelijke Kwaliteit, vastgelegd in beleidsnota’s en het toekomstig omgevingsplan);
  • Opstellen jaarverslagen conform de Woningwet;
  • Adviseren inzake Erfgoed.

Wij zoeken

voor deze functie een architect met aantoonbare ervaring in het vakgebied. De kandidaat kan zich identificeren met de desbetreffende gemeenten, kan objectief en autonoom een standpunt innemen, is onafhankelijk en heeft goede kennis van en inzicht in het huidige architectuur- en stedenbouwdebat en de transitie naar omgevingsdenken en –werken.

Verder behoren betrokkenheid, klantgerichtheid, integriteit, empathisch vermogen, praktisch, oplossingsgericht en goede communicatieve vaardigheden tot de benodigde competenties.

Tenslotte heeft de kandidaat ruimschoots historisch besef van de betreffende omgeving, ruime aantoonbare ervaring met betrekking tot restauraties van monumenten, is cultuurhistorisch onderlegd over restauraties en herbestemmingsopgaven van Erfgoed  en heeft gevoel voor de specifieke identiteit, cultuurhistorische waarden en problematiek behorende bij monumenten.

Wj bieden

een bij de uit te voeren werkzaamheden passende beloning, waarbij als uitgangspunt een vergoeding per uur achteraf geldt. Daarnaast behoort vergoeding van de reiskosten tot de mogelijkheden. Het betreft een functie voor de duur van 3 jaar, waarvan het eerste jaar een proefjaar is. Verlenging na drie jaar geschiedt mede op basis van monitoring en evaluatie.

Inlichtingen over de functie

kunnen worden ingewonnen bij de rayonsecretarissen de heer R. Baggen, tel: 045-5448369 of bij de heer H. Meisen, tel: 045-5448370. Voor nadere inlichtingen over de procedure en beloning kunt u terecht bij de heer R. Boermeester, adviseur P&O, tel 045 – 5448505.

Belangstelling

schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 30 april 2020 worden gestuurd naar: Rayonbestuur Landelijk Parkstad, t.a.v. de secretaris R. Baggen, e.mail: r.baggen@simpelveld.nl. Gelieve bij onderwerp “soll. dorpsbouwmeester” te vermelden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.