COÖRDINATOR team Beleid en Projecten

COÖRDINATOR team Beleid en Projecten

Dit item is verlopen op 28-12-2019.

De gemeenten Voerendaal en Simpelveld hebben besloten om hun ambtelijke organisaties functioneel te integreren tot één uitvoeringsapparaat. De nieuwe uitvoeringsorganisatie bestaat uit vier geïntegreerde afdelingen en een gemeenschappelijke staf. De staf en afdelingen bedienen de bestuursorganen (burgemeester, college en raad) van beide gemeenten.

Voor de afdeling Openbare Ruimte, zoeken we voor het team Beleid en projecten een

COÖRDINATOR team Beleid en Projecten

van de afdeling Openbare Ruimte (m/v)
Het betreft een structurele functie van 36 uur op weekbasis.

De coördinator van het team beleid en projecten is werkzaam in het verlengde van de afdelingsmanager Openbare ruimte en vormt samen met de afdelingsmanager en de teamleider beheer en uitvoering het afdelingsmanagement. Hij/zij is direct leidinggevende van het team Beleid en Projecten. Samen met de teamleider beheer en uitvoering vervangt hij/zij in voorkomende gevallen de afdelingsmanager Openbare Ruimte.

Wat ga je doen?

Je bepaalt samen met de afdelingsmanager en de teamleider beheer en uitvoering de afdelingskoers en levert je bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het afdelingsplan.
Je organiseert en coördineert jouw team en begeleidt medewerkers zowel op hun performance als in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Je fungeert als vraagbaak en klankbord voor je collega’s.
Je informeert en adviseert portefeuillehouders en colleges en organiseert het samenspel portefeuillehouders / afdeling (accountmanagement).
Je ontwikkelt en onderhoudt relaties met relevante partijen en omgeving.
Je hebt een rol in de beleidsontwikkeling en in het managen van (multidisciplinaire) projecten.
Je bevordert niet alleen de samenwerking in je eigen team, maar zeker ook de samenwerking met het team beheer en uitvoering en met de overige gemeentelijke afdelingen.

Wat verwachten we van je?

Je bent enthousiasmerend, betrokken en resultaatgericht. Daarnaast beschik je over uitstekende coachende en begeleidende vaardigheden. In de veelzijdigheid van je werk behoud  je overzicht en bewaak je altijd de grote lijnen en het grotere geheel. Je bent toegankelijk voor collega’s. Je bent nieuwsgierig van aard en stelt je open naar anderen. Zelfkennis en kwetsbaar durven opstellen is belangrijk en draagt bij aan respect. Je neemt beslissingen en bent duidelijk. Je hebt gedachten over hoe zaken worden aangepakt en een visie over zowel het domein openbare ruimte als over de ontwikkeling van mens en organisatie. Je hebt vanuit een integrale blik kennis van en affiniteit met het werkterrein Openbare ruimte. Wij verwachten deskundigheid en vakkundigheid en de inzet en toepassing van de juiste instrumenten. Je beschikt over kwaliteiten om mensen mee te nemen. Je ziet problemen als een uitdaging en pakt deze aan. Je bent communicatief vaardig en beschikt over een goede bestuurlijke antenne.

Ons aanbod

Een uitdagende functie met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en groei.
Het huidige salaris komt overeen met schaal 11. 

Belangstelling

Ben jij onze nieuwe coördinator Openbare Ruimte? Voldoe je aan het voorgaande profiel en wil je ons team komen versterken, stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. vóór 28 december 2019 via IGOM.nl.

De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Inlichtingen

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Kirsten Nievelstein, afdelingshoofd Ruimte en Omgeving van de gemeente Voerendaal, bereikbaar via 045 575 3399. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Roy Boermeester, adviseur P&O, bereikbaar, via 045 544 8383.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.