BELEIDSADVISEUR P&O / COÖRDINATOR P&O (m/v)

BELEIDSADVISEUR P&O / COÖRDINATOR P&O (m/v)

Dit item is verlopen op 11-01-2019.

HERHAALDE OPROEP

De gemeente Simpelveld wil optimaal functioneren voor haar burgers en legt de focus op hoogwaardige dienstverlening en de inzet van effectief beleid.
De gemeentelijke organisatie telt 3 afdelingen: Leefomgeving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

De gemeenten Simpelveld en Voerendaal gaan functioneel integreren. De afdelingen Bedrijfsvoering van Simpelveld en Voerendaal vormen sinds 1 juli 2018 reeds één afdeling, met daarbinnen o.a. cluster P&O. De coördinator P&O coördineert het werk, werkt mee en begeleid collega’s van het cluster.

Als organisaties zijn de gemeenten Simpelveld en Voerendaal toegankelijk, kleinschalig, professioneel en attent. Wij dragen daarmee bij aan het gevoel van betrokkenheid, aan het samen bouwen aan de toekomst, aan de leefbaarheid en duurzaamheid van kernen en omgeving. We kiezen ervoor inwoners te betrekken bij de beleidsvorming en we zijn daarbij voortdurend op zoek naar verbeteringen om bestuur en burgers nog beter van dienst te zijn.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een:  

BELEIDSADVISEUR P&O / COÖRDINATOR P&O (m/v)

(het betreft een structurele functie voor 36 uur per week)

Je werkzaamheden als beleidsadviseur p&o

Als adviseur van het bestuur en management lever je een herkenbare bijdrage aan P&O vraagstukken voor de totale organisatie. Je bent analytisch sterk en in staat om een passend en eigentijds HRM-beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Je bent inhoudelijk sterk en als professional in staat om de gewenste ondersteuning te bieden aan het college en het management. Je adviseert gevraagd en ongevraagd en je werkt planmatig en gestructureerd in een veranderende en dynamische werkomgeving. Je fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak op het brede terrein van P&O. Als preventiemedewerker lever jij je bijdrage aan arbeidsomstandigheden en het voorkomen en oplossen van verzuimvraagstukken. Als lid van de werkgroep P&O in het kader van de functionele integratie coördineer en bewaak je de afspraken en de uitvoering van activiteiten. Hierbij werk je goed samen met het management, medezeggenschap, collega’s en andere betrokkenen..  

Je werkzaamheden als coördinator p&o

Naast je werkzaamheden als adviseur ben en voel je je verantwoordelijk voor de coördinatie, de communicatie en de advisering van het cluster P&O. Je draagt zorg voor de dagelijkse operationele werkverdeling en sturing van het cluster P&O. Samen met je collega’s P&O  bewaak je de kwaliteit, de kwantiteit, de onderlinge afstemming en de continuïteit  binnen het cluster P&O. Je doet dit op een aansprekende, enthousiasmerende en duidelijke manier met oprechte aandacht voor de ander. Je bent een natuurlijke verbinder met gevoel voor humor. Als coördinator ben je vraagbaak en klankbord voor je collega’s en voer je de jaarlijkse gesprekken uit de gesprekkencyclus met je collega’s. Je maakt afspraken over resultaten, deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling. Daarnaast voer je samen met je collega p&o adviseur uit Voerendaal overleg met de manager bedrijfsvoering over (bijzonderheden in) de voortgang van werkzaamheden en/of personele en organisatorische vraagstukken.

Je opleiding, kennis en ervaring

Je bent een enthousiaste medewerker met een wo/hbo-opleiding op het gebied van HRM. Ervaring binnen een gemeente is een pré.
Je beschikt over kennis van en ervaring met (gemeentelijke besluitvormings-) processen, de CAR-UWO, Gemeentewet, WNRA  en gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

Competenties

•    Je werkt goed samen en bent resultaat- en klantgericht.
•    Je beschikt over overtuigingskracht en weet uitstekend om te gaan met andere meningen en eventuele weerstand.
•    Je bent analytisch en je werkt planmatig en gestructureerd.
•    Je communiceert uitstekend zowel schriftelijk als mondeling en beschikt over een gezonde dosis humor.

Wij bieden

Behalve een uitdagende functie, bieden we een salaris van maximaal € 4541,- bruto per maand (schaal 10A salaristabel 1 januari 2018) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
De coördinatiemodule wordt gewaardeerd met max 3 periodieken in de salarisschaal, volgende op de inschalingsschaal. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Belangstelling

Voldoe je aan het voorgaande profiel en wil je ons team komen versterken, stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en c.v. vóór 11 januari 2019 naar hrm@simpelveld.nl.
De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ger Hollands, afdelingsmanager bedrijfsvoering . Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Roy Boermeester, adviseur P&O-adviseur. Beiden zijn bereikbaar via 045-5448383.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Kandidaten die eerder hebben gereageerd hoeven dit niet nogmaals te doen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.