Afdelingsmanager Leefomgeving

Afdelingsmanager Leefomgeving

Dit item is verlopen op 01-07-2020.

“We maken er werk van, met elkaar!

Collegiaal en voortvarend, zo doen we dat hier”


Op de grens van het verstedelijkt gebied Parkstad Limburg en het Heuvelland ligt Simpelveld. Een kleine gemeente met grote ambities en gemotiveerde medewerkers die daar samen met het bestuur inhoud en uitvoering aan geven.
‘We maken er werk van, met elkaar! Collegiaal en voortvarend, voor onze inwoners. Want die staan centraal. Zo doen we dat hier.”
Binnen de gemeente Simpelveld ontstaat een vacature voor

Afdelingsmanager Leefomgeving
(1 fte)

Over gemeente Simpelveld

Gemeente Simpelveld is een landelijke gemeente in Zuid-Limburg. Het is een voortvarende forensengemeente met bijna 11.000 inwoners, een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente is financieel gezond en het bestuur is laagdrempelig en vindt kwaliteit belangrijk. Er wordt in Simpelveld en Bocholtz volop gebouwd aan levendige dorpskernen en ook in toerisme wordt geïnvesteerd, als economische drager voor de toekomst. Dat is indirect ook een investering in leefbaarheid en dus in mensen want die staan centraal in de gemeente. Taken op gebied van zorg, jeugd en participatie worden met succes uitgevoerd. Door samen te werken, benut gemeente Simpelveld haar mogelijkheden optimaal om nog beter te presteren voor de samenleving.
 

Wat ga je doen?

Medewerkers van de afdeling Leefomgeving ondersteunen het bestuur en de organisatie om de ambities waar te maken. De afdeling Leefomgeving bestaat uit 2 teams: IBR (Integraal Beleid en Regie) en BOR (Beheer Openbare werken en Ruimte). Het team IBR benadert de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op een integrale wijze en vertaalt deze in lokaal beleid. Het team is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het beleid (sociaal domein, fysiek domein, openbare orde en veiligheid, economie/ toerisme), maar ook voor het communicatieve en bestuurlijke proces waarmee het tot stand komt. In het team BOR  wordt de realisatie, het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de gemeentelijke sociaal culturele en sportaccommodaties gebundeld. Het team is gericht op planmatige realisatie en beheer en het oplossen van acute problemen in de openbare ruimte. Naast de medewerkers ‘binnendienst’ bestaat deze taakgroep over medewerkers van de ‘buitendienst’

Als leidinggevende van de afdeling Leefomgeving ben je vooral de schakel tussen het bestuur en de vakmensen in de teams. Natuurlijk fungeer je als sparringpartner en ben je hiërarchisch leidinggevende vanuit een coachende, stimulerende en inspirerende rol. Je hebt affiniteit met de vakgebieden, de specialismen zijn geborgd bij de professionals die je aanstuurt. Waar de afdeling Dienstverlening verantwoordelijkheid draagt om individuele klantbehoeften te helpen (individuele subsidies en vergunningen, paspoortuitgifte, frontoffice etc), wil de Afdeling Leefomgeving bijdragen aan de duurzame versterking van het woon- en leefklimaat voor de Simpelveldse gemeenschap en is daarbij met name gericht op het ontwikkelen, het realiseren en het beheren van (collectieve) maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van alle inwoners en/of bepaalde doelgroepen.
 

Wie zoeken we?

Gemeente Simpelveld zoekt een bouwer en bevlogen boegbeeld, iemand met visie die richting geeft en oog heeft voor de verschuivende rol van de gemeente. Sturing op houding en gedrag van medewerkers is een zeer belangrijke insteek. Integraal werken, kwaliteitsdenken en omgevingsbewustzijn zijn kernbegrippen die je weet te vertalen in resultaten die jij en je team vooral bereiken door samenwerking. Als nieuwe manager weet je medewerkers te inspireren en te coachen. Daarbij heb je nadrukkelijk oog voor te behalen resultaten, de borging ervan en het te behalen rendement. Gemeente Simpelveld zoekt een manager met  ervaring in leiding geven, die beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau en ervaring heeft in een soortgelijke functie. Die daarnaast verder kijkt dan de eigen afdeling en vanuit een helicopterview een strategische bijdrage levert aan gemeente brede ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden.
 

Oftewel….

Een manager die zich herkent in onderstaande competenties:

•    Leidinggeven: je houdt de voortgang en het resultaat op hoofdlijnen in de gaten, je stuurt al coachend bij.
•    Samenwerken: je betrekt collega’s (van andere vakgebieden / organisaties) in een vroeg stadium bij voorstellen en beleidsontwikkeling, neemt hun opmerkingen en suggesties constructief mee in de uitgangspunten en opzet van voorstellen
•    Resultaatgerichtheid: je voert volledig de regie en komt met een groep mensen op een effectieve en efficiënte wijze tot een succesvol resultaat.
•    Helikopterview: jouw totaaloverzicht op relevante ontwikkelingen overheerst in het bepalen van de grote lijnen en vervolgstappen.
•    Visieontwikkeling: je anticipeert op trends en uiteenlopende toekomstmogelijkheden en vertaalt deze naar een visie voor de eigen afdeling en de totale organisatie.
 

Wie ben je?

Een stevige uitdaging vergt een stevige leidinggevende. Jij bent die ene manager waar gemeente Simpelveld kennis mee moet maken. Natuurlijk heb je een relevante opleiding op HBO/WO-niveau maar de persoon achter het cv vinden we nog veel belangrijker. Je hebt ervaring met besluitvormingsprocessen, liefst ook nog binnen een gemeentelijke overheid. Jij bent die ondernemende leidinggevende die de medewerkers van jouw afdeling de stip op de horizon laat zien maar ook veel ruimte geeft binnen de kaders die er zijn.
 

Wat biedt gemeente Simpelveld?

De nieuwe Manager Leefomgeving is ingeschaald in schaal 12 CAR UWO met een maximum brutosalaris van € 5814 bruto per maand bij een 36- urige werkweek. Gemeente Simpelveld hecht waarde aan duidelijkheid. Er zijn geen verdere onderhandelingsmogelijkheden of toeslagen en de functie is écht fulltime, ongeacht de geschiktheid van kandidaten die parttime beschikbaar zijn. Uiteraard biedt de gemeente goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en geeft ze je alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
 

Interesse?

Nieuwsgierig? Hebben we jouw interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde eisen? Dan komen we graag met je in contact om verder te praten over deze uitdagende functie. Meer informatie over gemeente Simpelveld vind je uiteraard terug op deze website. De gemeente wordt bij het Werving- en Selectietraject van deze vacature ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. Je kunt solliciteren door je curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk 30 juni 2020 te uploaden via www.delfin.eu.