Afdelingsmanager Dienstverlening (m/v)

Afdelingsmanager Dienstverlening (m/v)

Dit item is verlopen op 06-03-2016.

De gemeente Simpelveld met de twee hoofdkernen Simpelveld en Bocholtz ligt op de grens van het verstedelijkte gebied van Parkstad Limburg en het Heuvelland en telt circa 11.000 inwoners. Simpelveld kan worden getypeerd als een forensengemeente met een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente biedt een aantrekkelijke woonomgeving met een gunstige ligging ten opzichte van de steden Maastricht, Heerlen en Aken. Op velerlei terrein is het kleinschalig karakter behouden. 

Binnen de organisatie werken 75 medewerkers verdeeld over de afdelingen Leefomgeving, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De gemeente wil optimaal functioneren voor haar burgers en legt de focus op hoogwaardige dienstverlening en de inzet van effectief beleid.

Wegens de benoeming van de huidige afdelingsmanager Dienstverlening tot gemeentesecretaris/algemeen directeur zijn wij per 1 mei 2016  op zoek naar een:

Afdelingsmanager Dienstverlening (m/v)

Het betreft een structurele aanstelling voor 36 uur per week 

De afdeling dienstverlening is primair gericht op het leveren van producten, informatie en diensten aan individuele burgers, instellingen of bedrijven. Binnen het takenpakket zijn onder meer 3 D’s, volkshuisvesting, toezicht & handhaving, bevolking & burgerlijke stand ondergebracht. De afdeling telt 25 medewerkers en bestaat uit drie teams, te weten coördinatie & ontwikkeling dienstverlening, frontoffice en backoffice.  

Uw werkzaamheden

  • U levert onder leiding van de algemeen directeur een actieve bijdrage aan vorm en inhoud van collegiaal concernmanagement vanuit een procesgerichte benadering en met inachtneming van de besturingsfilosofie.
  • U bent als lid van het MT verantwoordelijk voor een integrale procesbenadering en afstemming over de grenzen van de afdeling heen. 
  • U zorgt voor een bijdrage aan organisatiebrede kwaliteitszorg(systemen) en handelt vanuit een kwaliteitsbesef in het perspectief van de meerwaarde voor de burger. 
  • U faciliteert het bestuurlijke proces van college en raad o.a. vertaald in de begrotings- en beleidscyclus. 
  • U heeft oog voor afwegingen aangaande de kerntaken van de gemeente vanuit het onderscheid tussen zelf doen en samenwerken c.q. uitbesteden. U bevordert, daar waar nodig vanuit oogpunt van doelmatigheid en efficiency, vergaande intergemeentelijke samenwerking en stemt inrichting en werkwijze van de eigen afdeling daarop af.
  • U geeft in afstemming met de overige MT-leden vorm en inhoud aan de organisatieontwikkeling.
  • U geeft op een eigentijdse, coachende wijze leiding aan de medewerkers van de afdeling, waarbij de afdelingsmanager een voorbeeldrol heeft. De werkwijzen zijn passend bij de rollen ten behoeve van de burger, waarbij vanuit het perspectief van de eigen afdeling de burger als klant centraal staat.
  • U heeft een visie op rol en taken van de afdeling binnen de diverse strategische processen die plaatsvinden binnen het werkgebied van de gemeente en handelt daarnaar. U stuurt vooral op kwaliteit, proces, planning, de vertaling in concrete dienstverlening (inclusief de tevredenheid van de burger in zijn diverse rollen) en benut en stimuleert de professionele kwaliteiten van de medewerkers ten behoeve van de integrale dienstverlening optimaal. 
  • Beoordeelt kennis, houding en gedrag van de medewerkers en zorgt dat prestaties en resultaten in overeenstemming zijn of komen met de doelen van de afdeling en de organisatie. 

Wij zoeken

een enthousiaste medewerker met meerjarige kennis en ervaring op managementgebied. U hebt kennis en ervaring met gemeentelijke processen, VTH en/of het sociaal domein. U bent van onbesproken gedrag (VoG) en heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. 

U kunt als teamspeler enthousiasmeren en verbinden, beschikt over overtuigings- en sturingskracht, hebt een goed analytisch vermogen en kunt zaken goed initiëren, plannen en organiseren. 

U beschikt over een afgeronde WO-opleiding (dan wel een HBO-opleiding met aanvullende specialisatie of masteropleiding in de richting van het publieke domein + managementopleiding) en over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Ons aanbod

Behalve een uitdagende functie, bieden we een salaris van maximaal € 5207,- bruto per maand (schaal 12) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een structurele aanstelling.

Belangstelling

Beantwoordt u aan het voorgaande profiel en wilt u ons team komen versterken, stuur dan uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae vóór 6 maart 2016 naar hrm@simpelveld.nl.

Inlichtingen 

Nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Liu, afdelingsmanager Dienstverlening, tel: 045-5448354. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Cécile Vluggen, hrm: tel: 06-38150266.

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 11. 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.