Vacatures

Vacatures

 • Medewerker burgerzaken/Klantadviseur B (m/v)

  Lees meer
 • Medewerker Omgevingsvergunningen

  Lees meer
 • Adviseur communicatie en voorlichting

  Lees meer
 • Medewerker beheer openbare ruimte

  Lees meer
 • Senior adviseur / projectleider Beheer openbare ruimte

  Lees meer
 • Vergunningverlener bijzondere wetgeving / klantadviseur

  Lees meer
 • Coördinator Sociaal Domein

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving

  Lees meer
 • Medewerker Sociaal Domein - Jeugd (m/v)

  Lees meer
 • Beleidsadviseur beheer openbare ruimte - water & riolering (M/V)

  Lees meer
 • Allround medewerker buitendienst

  Lees meer
 • Twee jeugdconsulenten

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Duurzaamheid

  Lees meer
 • Coördinator buitendienst annex beleidsadviseur beheer openbare ruimte met als primair aandachtsgebied cultuurtechniek/ groen.

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Bedrijfsvoering met taakgebied Financiën

  Lees meer
 • Griffier

  Lees meer
 • vacature beleidsadviseur omgevingsrecht - planoloog bcf

  Lees meer
 • Vergunningverlener bijzondere wetgeving / klantadviseur

  Lees meer
 • Vergunningverlener Wabo / Omgevingswet klantadviseur

  Lees meer
 • Senior beleidsadviseur / projectleider Beheer openbare ruimte

  Lees meer
 • Coördinator buitendienst annex beleidsadviseur beheer openbare

  Lees meer
 • Beleidsadviseur beheer openbare ruimte met als primair aandachtsgebied water & riolering

  Lees meer
 • Afdelingsmanager Leefomgeving

  Lees meer
 • Afdelingsmanager Dienstverlening

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Ruimtelijk domein / beleidsadviseur Openbare orde en Veiligheid

  Lees meer
 • DORPSBOUWMEESTER (M/V)

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving

  Lees meer
 • Clustercoördinator

  Lees meer
 • COÖRDINATOR team Beleid en Projecten

  Lees meer
 • COÖRDINATOR / Beleidsadviseur P&O

  Lees meer
 • Jeugdconsulent (m/v)

  Lees meer
 • Medewerker handhaving A (m/v)

  Lees meer
 • BELEIDSADVISEUR P&O / COÖRDINATOR P&O (m/v)

  Lees meer
 • Medewerker Handhaving – Boa (m/v)

  Lees meer
 • BELEIDSADVISEUR P&O / COÖRDINATOR (m/v)

  Lees meer
 • Medewerkers Handhaving – Boa (m/v)

  Lees meer
 • Algemeen Jurist (m/v)

  Lees meer
 • Klantadviseur A – Consulent Wmo (m/v)

  Lees meer
 • Klantadviseur B – Vergunningverlener (m/v)

  Lees meer
 • Adviseur privacy en informatiebeveiliging (m/v)

  Lees meer
 • Medewerker Klantcontactcentrum

  Lees meer
 • ALGEMEEN JURIST (m/v)

  Lees meer
 • Coördinator beheer openbare ruimte

  Lees meer
 • Medewerker griffie (m/v)

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving (M/V)

  Lees meer
 • AMBTELIJK SECRETARIS ONDERNEMINGSRAAD (M/V)

  Lees meer
 • Consulent toegangsteam (24-28 uur)

  Lees meer
 • Coördinator VTH (m/v)

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving (M/V)

  Lees meer
 • Afdelingsmanager Dienstverlening (m/v)

  Lees meer
 • GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR m/v

  Lees meer
 • Consulenten toegangsteam

  Lees meer
 • Afdelingsmanager Dienstverlening

  Lees meer
 • Vacatures

  De gemeente Simpelveld, met de twee hoofdkernen Simpelveld en Bocholtz, ligt op de grens van het verstedelijkte gebied van Oostelijk Zuid-Limburg en het Heuvelland en telt circa 10.850 inwoners. Simpelveld kan worden getypeerd als een forensengemeente met een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente biedt een aantrekkelijke woonomgeving met een gunstige ligging ten opzichte van de steden Maastricht, Heerlen en Aken. Op velerlei terrein is het kleinschalig karakter behouden.

  De Gemeenteraad van Simpelveld is, vanwege het binnenkort bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige raadsgriffier, op zoek naar een nieuwe

  RAADSGRIFFIER (m/v)
  (betreft een structurele functie voor 24 uur per week)

  De griffier wordt op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de gemeenteraad benoemd. Is eindverantwoordelijk functionaris en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De griffier heeft een sleutelpositie ten aanzien van de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Met de burgemeester en gemeentesecretaris vormt de griffier hét scharnier tussen bestuur en ambtelijke organisatie. 

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving (M/V)

  Lees meer
 • Externe leden van de Rekenkamercommissie

  Lees meer
 • Een schrijver / redacteur ten behoeve van de Rekenkamercommissie Simpelveld

  Lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving

  Lees meer
 • Adviseur informatiemanagement (M/V) (36 uur per week)

  Lees meer
 • DORPSBOUWMEESTER (M/V) en een PLAATSVERVANGEND DORPSBOUWMEESTER (M/V)

  De Limburgse gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld, en Schinnen  werken als welstandsrayon samen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de advisering aan de gemeenten zijn zij op zoek naar een

  DORPSBOUWMEESTER  (M/V) en een 
  PLAATSVERVANGEND DORPSBOUWMEESTER (M/V)

      
  Het betreft functies voor 3 jaar ingaande op 1 juli 2014

  De dorpsbouwmeester verricht voor iedere gemeente afzonderlijk werkzaamheden en vormt samen met de plaatsvervangend dorpsbouwmeester de monumentencommissie

  Lees meer