Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Bocholtz is een hechte gemeenschap met een bruisend verenigingsleven. Het dorp is een volwaardige dorpskern met zowel commerciële als maatschappelijke voorzieningen zoals een school, supermarkt en een gezondheidscentrum. Sterke familiebanden en nabuurschap dragen in belangrijke mate bij aan de hechte gemeenschap. De mensen kennen elkaar en zorgen voor elkaar.
Om de kern Bocholtz levendig en aantrekkelijk te houden gaat de gemeente met verschillende onderwerpen aan de slag:

  • dorps wonen
  • behouden en versterken van basisvoorzieningen
  • benutten van de toeristisch-recreatieve potentie
  • levendige netwerken en burgerparticipatie

In gesprekken met inwoners, ondernemers en andere partners zijn het afgelopen jaar deze onderwerpen aan de orde gesteld. De centrale vraag daarbij was: hoe zou Bocholtz er over 10 jaar uit moeten zien, gelet op die vier thema’s? De uitkomst van die gesprekken is samengevat in een Integraal Dorpsontwikkelingsplan.

Ontwikkeling dorpshart Bocholtz

Nu het plan klaar is, gaat de fase van uitwerking en uitvoering in. Het ligt voor de hand om te beginnen met die onderdelen uit het plan die:

  • op korte termijn een stevige impuls kunnen geven aan de leefbaarheid in Bocholtz;
  • versterkend werken naar de andere thema’s;
  • op korte termijn te realiseren zijn:
  • op draagvlak kunnen rekenen:
  • waarvoor op korte termijn concreet middelen ingezet kunnen worden.

De gemeente start nu met het fysiek opwaarderen van het centrum van Bocholtz om de aantrekkelijkheid te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren.