Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 in de Gemeente Simpelveld

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 in de Gemeente Simpelveld

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de gemeente Simpelveld. 

In de gemeente is het mogelijk om in een willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te stemmen, tenzij het, vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19, gaat om een stemlokaal met beperkte toegang. Op uw stempas staat niet het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. De stemlokalen kunnen tot één dag voor de dag van stemming nog wijzigen. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten.
Als u niet aan de gezondheidscheck voldoet, kunt u zelf niet gaan stemmen. U kunt iemand anders machtigen om voor u te gaan stemmen. Als u zelf gaat stemmen moet u naast het inleveren van uw stempas een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. LET OP: zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen ontvangt  u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u deze op 2 maart nog niet ontvangen, vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan via de website https://www.simpelveld.nl/verkiezingen of bij het gemeentehuis van Simpelveld bij team Burgerzaken tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Briefstemmen
De kiezer die 70 jaar of ouder is, ontvangt van de gemeente een briefstempakket. Dit pakket bestaat uit 2 enveloppen die u afzonderlijk ontvangt!  Hierin  wordt uitgelegd hoe deze kiezer een stem kan uitbrengen.

Vervroegd stemmen
Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021, in de hiervoor aangewezen stemlokalen, eerder uw stem uit te brengen.

Gezondheidscheck
U ontvangt  thuis informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.

Waar kunt u stemmen
Hieronder vindt u een overzicht van de STEMLOKALEN. De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Maandag 15 maart 2021 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
​Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld

Dinsdag 16 maart 2021 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld

Woensdag 17 maart 2021 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur

Markt, Markt 1, 6369 AH Simpelveld

Kantine Sportclub 25 Bocholtz, Aretsbosweg 13, 6351 JN Bocholtz

Cultuurcentrum de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld

Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

Het tellen van de stemmen kan in een ander stemlokaal plaatsvinden, waarbij afwijkende tijden gelden. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten!

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen.

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Simpelveld woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Simpelveld woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u aanvragen bij team Burgerzaken  of downloaden van onze website www.simpelveld.nl/verkiezingen. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland.

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij team Burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Informatie

Bij het gemeentehuis van Simpelveld bij team Burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is: Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Team Burgerzaken is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Telefonisch bereikbaar onder nummer 045-544 83 83. Het e-mailadres van team Burgerzaken is burgerzaken@Simpelveld.nl. Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de gemeente: www.simpelveld.nl