Toch nog een beetje carnavalsgevoel

Toch nog een beetje carnavalsgevoel

De alternatieve activiteiten van carnaval 2021 liggen achter ons. 

Alle inspanningen om toch nog enigszins het carnavalsgevoel onder onze burgers te brengen, via filmpjes, foto’s, herinneringen aan hoogtepunten uit voorbije jaren, kleurrijke versieringen in en om het huis, figuratieve online speelgoedoptochten, online quizzen, borden langs de wegen met foto’s over de ‘vasteloavend’, rood-groen-gele ballonnen aan lantaarnpalen, spandoeken in dezelfde kleurstelling langs gevels van gebouwen, het achter de ramen hangen van de gemeenschappelijke poster, enz. hebben toch nog ervoor gezorgd dat ons carnavalistisch bloed iets sneller door onze aderen mocht stromen gedurende die drie ‘dolle’ dagen. Onze dank gaat dan ook uit naar de carnavalsverenigingen en afdelingen binnen onze gemeenschap die, samen met hun gevolg, op een zeer mooie manier invulling hieraan wisten te geven. Hopelijk is dit maar voor één keer en nooit meer! Het carnavalsgevoel is een gevoel van warmte, gezelligheid, hossen en springen, samen zingen en vooral samen zijn! Carnaval is een feest van verbinding, het in contact brengen van mensen die samen ‘vasteloavend’ vieren met veel ‘sjpass en gezelligheed’! Hopelijk kunnen  we hier in het seizoen 2021-2022 weer volop van genieten.

In deze moeilijke tijd een compliment aan alle burgers die, ondanks de coronamaatregelen, op een goede manier gevolg hebben gegeven aan de landelijke maatregelen m.b.t. de coronapandemie. We kijken met z’n allen uit naar het ‘oude’ normaal, het leven waaraan we met z’n allen gewend zijn en waarop eenieder zich verheugt.

Corona bestrijden we SAMEN, dus houd vol, SAMEN komen we uit deze pandemie, maar blijf vooral gezond!!!

Hartelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld