Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december door!

Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december door!

RVO biedt met de regeling WTS hulp aan burgers en bedrijven in Limburg en Noord-Brabant met schade door het hoogwater in juli.

Heeft u schade door het hoogwater in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021? De Regeling WTS is sinds september open voor schademeldingen. Misschien weet u nog niet precies hoeveel schade u heeft of wellicht heeft u nog contact met de verzekeraar over uw schade. Meld u zich toch nu bij RVO.nl/wtsjuli2021 voor een financiële tegemoetkoming. Het is gratis, eenvoudig en het verplicht u tot niks. Belangrijk is wel dat u het uiterlijk 15 december doet, daarna kan het niet meer.

Lukt het niet online? Neem dan telefonisch contact op met RVO, via telefoonnummer 088 042 40 70.