Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht week-46

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht week-46

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het legaliseren van de serre (overdekt terras) bij het horeca pand.
Locatie: Vroenhofstraat 1, 6369 AP te Simpelveld  
Dossiernummer: 2021-022759

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is 15 december 2021 de nieuwe uiterste beslisdatum