Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen

Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen

Afval scheiden loont!

De komende jaren willen we beter omgaan met het beheer van grondstoffen en afval. Van gescheiden grondstoffen kunnen we nieuwe producten maken. Het afval van vandaag is namelijk de grondstof voor morgen. Het voordeel is tweeledig: je verbruikt minder grondstoffen én je hebt minder afval (en dus minder milieuvervuiling). Hiervoor is een Grondstoffenplan gemaakt door de Rd4 gemeenten.

Wethouder Schleijpen licht toe: “Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Simpelveld is daarin zeer vooruitstrevend. Afval en afvalscheiding zijn daar onderdeel van. We zijn goed bezig, maar het kan altijd beter! Belangrijk is dat het gescheiden afval schoner wordt, dus geen plastic tussen het groen.”

U doet het goed

De inwoners van de gemeente Simpelveld scheiden hun afval beter dan de gemiddelde burger in de Rd4-regio. In 2020 zamelde Rd4 in Simpelveld 130 kg aan restafval in. (Parkstad 147kg) Het gemiddelde scheidingspercentage lag in 2020 op 75,4 %. (Parkstad 72%) Een “dank je wel” is op zijn plaats!

Maar we willen beter

Met het Grondstoffenplan zetten we in op nog meer afvalscheiding. We gaan het systeem niet veranderen, maar vooral verbeteren om op die manier schonere grondstoffen te krijgen. Daarbij hebben we drie doelen voor ogen:

•           We streven ernaar om 80% van ons afval te scheiden

•           Het aanbieden van restafval brengen we terug naar gemiddeld 100 kg per inwoner.

•           We willen dat het gescheiden afval schoner is.

Op die manier kunnen we het helemaal gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het afval van vandaag is dan ook letterlijk de grondstof voor morgen. 

Afvalstoffenheffing blijft hoog

Dat we dit succes niet helemaal terugzien in de afvalstoffenheffing is correct. Hogere verwerkingskosten, brandstofkosten en de verbrandingsbelasting zorgen ervoor dat de heffing relatief hoog is. Maar als we gezamenlijk niet gezorgd hadden voor de afname van ons restafval en beter waren gaan scheiden, waren de kosten bijna twee keer zo hoog geweest.