Zuid-limburg versoepelt tijdelijk regel voor woonbeleid

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Zuid-limburg versoepelt tijdelijk regel voor woonbeleid

Dit item is verlopen op 25-06-2019.

De wethouders Wonen / Volkshuisvesting van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben unaniem afgesproken om tijdelijk méér maatwerk te bieden aan nieuwe goede woningbouwplannen. 

Dit blijkt nodig omdat er te weinig geschikte woningbouwplannen tot uitvoering komen, terwijl goede plannen op de plank blijven liggen. Uit een inventarisatie is gebleken dat er een specifieke woningbehoefte is voor starters, senioren en sociale doelgroepen. Vooral voor woningbouwinitiatieven gericht op deze doelgroepen, is een tijdelijke versoepeling van de regels nodig.

‘De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg blijven wij handhaven, maar we zoeken naar een slimme manier om nieuwe goede nieuwbouwplannen snel beter te faciliteren. Daarom willen we voor goede plannen de bestaande compensatiemaatregelen onder voorwaarden versoepelen’, aldus Carlo Vankan wethouder van Valkenburg aan de Geul en tevens voorzitter wonen voor de subregio Maastricht Heuvelland.

Wat gebeurt er met de oude regels?
‘We gaan niet ongebreideld bijbouwen, want we moeten wel bouwen naar behoefte. Die behoefte is hier toch anders dan in bijvoorbeeld de Randstad. De afgelopen maanden gaven veel gemeenten aan meer maatwerk nodig te hebben om specifieke woonbehoeften van starters, senioren en sociale doelgroepen op centrale locaties in dorpen en steden te kunnen accommoderen’, geeft Tim Weijers aan wethouder gemeente Kerkrade en tevens voorzitter wonen voor de subregio Parkstad Limburg. 

De 16 gemeenten blijven wel samenwerken aan een gezonde woningmarkt. De regionale afspraken uit de bestaande Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg blijven daarom wel van kracht.  Wel is een tijdelijke versoepeling nodig om goede en nieuwe woningbouwplannen voor bepaalde doelgroepen snel tot uitvoer te brengen. 

Onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen
Felix van Ballegooij wethouder Sittard-Geleen en tevens voorzitter wonen voor de subregio Westelijke Mijnstreek: ‘Het voorstel is er op gericht om de tijdelijke versoepeling al op korte termijn mogelijk te maken. Daarnaast gaan we de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vervroegd opstarten.’   

Het voorstel voor tijdelijke versoepeling is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen. Zo is besloten om de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vervroegd te evalueren Hiermee wordt eind dit jaar gestart. Daarnaast wordt er ook op Zuid-Limburgs niveau een Taskforce ingesteld, die ervoor moet zorgen dat bepaalde bestaande woningbouwplannen versneld worden uitgevoerd, die bijvoorbeeld door externe invloeden, maar niet van de grond komen. Ook wordt ingezet op het schrappen van slechte woningbouwplannen en de aanpak van de kwalitatief slechte particuliere woningvoorraad. Hiervoor slaan we ook graag de handen ineen met de Provincie Limburg en het Rijk. 

De beleidsregel wordt de komende periode aan de gemeenteraden voorgelegd. Gemeenten die de versoepeling vaststellen, kunnen hier ook meteen gebruik van maken. Voor gemeenten die de versoepeling niet wensen door te voeren, blijven de reeds bestaande regels van kracht.

Op onze website (www.simpelveld.nl) kunt u de beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiemaatregelen Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg  inzien (kijk bij bestuur/regelgeving/programma 8).