Uitvoering IDOP voorzien na bouwvak 2020

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Uitvoering IDOP voorzien na bouwvak 2020

In 2020 wordt het centrum van Bocholtz onder handen genomen om de aantrekkelijkheid van het dorpshart te vergroten. 

Het is een heel omvangrijk werk waarbij de bestrating, riolering en beplanting worden aangepast en vervangen. Het wordt een gezellige kern met terrasjes, parkeergelegenheid, water en groen, mooi straatmeubilair en verlichting.

Die mededeling is voor de meeste inwoners van Bocholtz geen nieuws. Die weten al lang dat er iets op stapel staat. Menigeen zal zich inmiddels afvragen wannéér er iets gaat gebeuren. Een dergelijk omvangrijk project kent echter een lange, zorgvuldige voorbereiding. Van het maken van een ontwerp, tot het schrijven van een bestek, aanbestedingsprocedures en uiteindelijk de uitvoering. Die voorbereiding is noodzakelijk om kwalitatief goed werk te kunnen leveren en tijdens de uitvoering niet voor allerlei verrassingen te komen staan. Het is ook niet zomaar een ingreep, de opwaardering van het centrum moet Bocholtz voor de komende decennia een positieve impuls geven.

Afgelopen zomer heeft de gemeente opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau om het bestek voor dit omvangrijke werk voor te bereiden. Dat proces duurt langer dan voorzien vanwege allerlei metingen, controles en onderzoeken die uitgevoerd moeten worden. We hoopten dat we in het eerste kwartaal 2020 met de uitvoering konden beginnen. Maar de schop gaat pas na de bouwvakvakantie in de grond. De investering in het voortraject verdienen we naar verwachting terug in geld én tijd bij de aanbesteding en realisatie van het totale werk.

Wilt u meer weten over de herinrichting van het dorpshart Bocholtz? Op de website www.simpelveld.nl vindt u het definitieve ontwerp onder nieuws/projecten.