Simpelveld biedt een breed aanbod aan Wmo-voorzieningen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Simpelveld biedt een breed aanbod aan Wmo-voorzieningen

Dit item is verlopen op 19-09-2013.
benchmark Wmo

Wmo- meting onder Parkstadgemeenten

In het 1e kwartaal van dit jaar is er een meting gehouden onder zeven Parkstad-gemeenten om de prestaties op het gebied van de Wmo zichtbaar te maken. De Wmo is een wet die ervoor moet zorgen dat iedereen in de samenleving zo goed mogelijk mee kan doen, ook de mensen met een beperking.

Gemeenten moeten elke vier jaar een beleidsplan maken waarin staat wat ze gaan ondernemen op het terrein van (maatschappelijke) ondersteuning. Die activiteiten worden aan de hand van zogenoemde prestatie-indicatoren en onderlinge vergelijkingen gemeten.

Over het algemeen scoort gemeente Simpelveld positief in deze vergelijkende meting. We bieden een breed aanbod aan lokale voorzieningen en activiteiten om het sociale klimaat en de leefbaarheid te bevorderen.

Wmo-uitgaven

De gemeente Simpelveld heeft in 2012 in totaal € 2.741.437,= uitgegeven aan de Wmo. Dat is bijna € 200.000,= minder dan in 2011 (€ 2.938.493,=). Het grootste gedeelte van dit bedrag werd uitgegeven aan ‘hulp bij het huishouden’. De kosten per inwoner in 2012 bedragen € 252,=; in 2011 was dat nog € 269,=.

Behalve de kosten voor ‘wonen-rollen-vervoer’ zit Simpelveld qua kosten telkens onder het regionale gemiddelde. Gezien het feit dat het aantal aanvragen stijgt en het aantal inwoners daalt en de kosten voor (commerciële) diensten stijgen, doet Simpelveld het wat betreft de Wmo-uitvoering goed.

Wilt u weten hoe we op alle onderdelen scoren? Het rapport ligt in het gemeentehuis ter inzage of klik op de link hieronder..