Openbare vergadering raadscommissie

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Openbare vergadering raadscommissie

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

Donderdag 19 september 2019
Tijdstip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. H. Clignet

Agendapunten

Burgerzaken

 • Actielijst van cluster Burgerzaken
 • Presentatie inzake ‘evaluatie rapport Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden’ (Sprinthills)
 • Raadsvoorstel Klimaatproblematiek basisschool De Meridiaan
 • Raadsvoorstel Beleidsagenda jeugdhulp Parkstad 2019-2022
 • Raadsvoorstel Beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022

Middelen

 • Actielijst van cluster Middelen
 • Ingekomen stuk - brief van Rho adviseurs namens de heer Schouteten, ondernemer Plus Simpelveld, in verband met openingstijden supermarkt
 • Ingekomen stuk - brief van Vogelwacht Limburg in verband met het houden van uilen- en roofvogelshows

Dinsdag 24 september 2019
Tijdstip: 19.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: dhr. H. Clignet
 

Agendapunten

Grondgebiedzaken

 • Actielijst cluster Grondgebiedzaken en stand van zaken projecten
 • Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 'Irmstraat 25-27' ten behoeve van de realisatie van een (derde) woning en het laten vervallen van de bestaande winkelfunctie
 • Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet op basis van concept Schetsontwerp (SO) voor het project 'Gebiedsontwikkeling ZLSM' Simpelveld in het kader van borging bijdrage IBA-Parkstad, voorafgegaan door een presentatie

Wilt u een vergadering van de raadscommissie bijwonen, dan bent u van harte welkom.
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u inzien op de website: www.simpelveld.nl (klik op bestuur/gemeenteraad/vergaderschema).

De stukken liggen vanaf 6 september 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis.

Meepraten?

Meepraten kan in de commissievergaderingen. We hebben wel een aantal spelregels:
- inspreken kan alleen over een onderwerp van de agenda;
- elke inspreker krijgt 10 minuten het woord;
- maximaal 30 minuten spreektijd van gezamenlijke sprekers per onderwerp;
- inspreken over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat is niet mogelijk.

Wilt u meepraten? Meld dit dan minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de  raadsgriffier via telefoonnummer 045 – 544 83 83 of griffier@simpelveld.nl onder vermelding van het onderwerp en uw adresgegevens.