Openbare vergadering raadscommissie

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Openbare vergadering raadscommissie

Dit item is verlopen op 12-02-2019.

Donderdag 14 februari 2019
Tijdstip: 19.00 uur
Raadzaal / kantine gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: Dhr. R. Erkens

Agendapunten

Burgerzaken

• Presentatie sport- en beweegnota
• Actielijst 

Middelen

• Raadsvoorstel Wijziging APV
• Raadsvoorstel Gedragscode persoonsgegevens in raadsstukken
• Actielijst

Grondgebiedzaken

• Actielijst en stand van zaken projecten

Wilt u een vergadering van de raadscommissie bijwonen, dan bent u van harte welkom. 
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u inzien op de website: www.simpelveld.nl (klik op bestuur/gemeenteraad/vergaderschema). 

De stukken liggen vanaf 1 februari 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis.

Meepraten?

Meepraten kan in de commissievergaderingen. We hebben wel een aantal spelregels: 
- Inspreken kan alleen over een onderwerp van de agenda.
- Maximaal 30 minuten spreektijd (van gezamenlijke sprekers) per onderwerp.
- Inspreken over een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat is niet mogelijk.

Wilt u meepraten? Meld dit dan minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de  raadsgriffier via telefoonnummer 14 045 of griffier@simpelveld.nl onder vermelding van het onderwerp en uw adresgegevens.