Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld

Dit item is verlopen op 12-11-2019.

Donderdag 7 november 2019
Tijdstip:  18.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: mr. R. de Boer

Agendapunten:

• Raadsvoorstel Programmabegroting 2020
• Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020
• Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2019

Een uitgebreide agenda en alle vergaderstukken vindt u op onze website:
www.simpelveld.nl onder het kopje bestuur/gemeenteraad/vergaderschema of via bestuur/bestuurlijke informatie.