Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Openbare vergadering gemeenteraad Simpelveld

Dit item is verlopen op 23-05-2019.

Woensdag 22 mei 2019
Tijdstip:  19.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Simpelveld
Voorzitter: mr. R. de Boer

Agendapunten:
• Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en 1e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad
• Raadsvoorstel begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023, bijgestelde begroting 2019 en jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Het     Gegevenshuis
• Raadsvoorstel jaarstukken 2018 VRZL en MCC, begroting 2020 VRZL en MCC, de  notitie "een solide basis voor de toekomst" met de bijbehorende begrotingswijziging 2020 VRZL
• Raadsvoorstel verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Simpelveld 2019
• Raadsvoorstel verordening starterslening gemeente Simpelveld
• Raadsvoorstel groot onderhoud wegen 2019

Een uitgebreide agenda en alle vergaderstukken vindt u op onze website:
www.simpelveld.nl onder het kopje raadsvergaderingen