Onderzoek woningbehoefte Simpelveld

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Onderzoek woningbehoefte Simpelveld

Dit item is verlopen op 14-01-2019.

Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod van woningen in de toekomst is afgestemd op de behoeften van de inwoners van gemeente Simpelveld?

Dat gaan we onderzoeken. Iedereen kan mee doen door het invullen van een enquête:  https://goo.gl/b1j63D

Inzicht in woningbehoefte
Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de woningbehoefte in de dorpskernen binnen de gemeente Simpelveld. Daarmee kunnen gerichter keuzes worden gemaakt in de mogelijke woningbouw.

Online enquête
Graag nodigen wij u uit om een enquête in te vullen. Als dank voor uw deelname maakt u kans op één van de vijf cadeaubonnen van lokale ondernemers ter waarde van € 25,00. Deze worden onder alle deelnemers verloot.

Als u moeite heeft met het invullen van de enquête via internet, kunt u een beroep doen op uw corporatie Woningstichting Simpelveld of Wonen Limburg. Neem daarvoor contact op met het kantoor van Woningstichting Simpelveld, het Woon Advies Team of de buurtwinkel Heerlen van Wonen Limburg. U kunt ook terecht in d’r Durpswinkel. De vrijwilligers daar helpen u graag verder.

Jongeren
De gemeente en corporaties willen ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten. Daarom vragen wij vooral ook thuiswonende jongeren om de vragenlijst in te vullen. Ook jongeren die nu buiten Simpelveld wonen (vanwege werk en/of studie) en die geïnteresseerd zijn om terug te verhuizen binnen onze gemeente, nodigen wij van harte uit om de enquête in vullen.

Planning
De enquête kan ingevuld worden tot en met 20 januari 2019. In de loop van het eerste kwartaal 2019 wordt het onderzoek afgerond en vervolgens gaan de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties aan de slag met de uitkomsten. De resultaten publiceren we te zijner tijd in de Troebadoer en op de websites.

* Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Stec Groep in opdracht van gemeente Simpelveld, Woningstichting Simpelveld, Wonen Limburg, Bewonersraad Woningstichting Simpelveld en Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg.