Nieuwjaarstoespraak burgemeester de Boer

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Nieuwjaarstoespraak burgemeester de Boer

Dit item is verlopen op 15-01-2019.

Simpelveld, 1 januari 2019

Beste dames en heren,

Van harte welkom in het gemeentehuis. Het is fijn om samen met u 2019 in te mogen luiden. 

Hier staat een trotse burgemeester. TROTS, ik zeg het met nadruk. Ik vind het een prachtig woord, maar het past helemaal niet in onze cultuur. En al helemaal niet onze Limburgse cultuur. Wij vinden dat je je bescheiden moet opstellen. Of nog mooier: nederig. Maar ik vind trots een deugd. De kroon der deugden. Want trots zijn geeft een positief gevoel. Trots zijn stimuleert. Trots voedt de motivatie om te presteren. En dat hebben wij gedaan!  Voor u, voor onze inwoners, voor onze ondernemers en voor onze verenigingen. Onze collega’s hebben het afgelopen jaar hard gewerkt voor Simpelveld en dat werpt zijn vruchten af.

Ik noem enkele wapenfeiten in de wetenschap dat ik meer dingen niet benoem dan wel en dat er altijd ruimte is voor verbetering:

- in maart hadden we strak georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen. Het stemmen tellen ging als een speer. Zo snel zelfs dat de uitslag al bekend was, voordat alle (kandidaat)raadsleden zich hadden verzameld in café Oud-Zumpelveld.

- De daling van de werkeloosheid in Limburg was afgelopen jaren nergens zo groot als in Simpelveld, blijkt uit cijfers van het CBS. Kompas is de beste sociale dienst van Limburg. We horen bij de Nederlandse top zo blijkt uit onderzoek. Vroeger was de sociale dienst een uitkeringsfabriek. Nu spreken we van een mens ontwikkelbedrijf. Kompas weet, tegen de landelijke en regionale trend in, meer mensen naar werk te begeleiden. 

- Simpelveld is koploper in het scheiden van afval. Van al het afval dat in Simpelveld wordt opgehaald, wordt 70% gescheiden aangeboden. Daarmee behoren wij tot een van de beste gemeenten van de regio. Dat is een felicitatie waard aan u, beste inwoners.

- in de periode mei-juni is een cliënt-ervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die gebruik maken van zorg en hulp in het kader van de WMO. De meeste cliënten zijn hartstikke tevreden over de steun die ze krijgen. Dat is ook een verdienste van alle partners die onze hulpbehoevende inwoners met zorg omringen. Waarvoor een welgemeend dankjewel!

- Gemeente Simpelveld scoort sowieso goed in allerlei onderzoeken. Neem de Parkstadmonitor. Daaruit blijkt dat u, onze inwoners, uw woon- en leefomgeving waardeert met een 7,6. Mensen vinden het prettig wonen in Simpelveld,  met veel groenvoorzieningen en  genoeg mogelijkheden voor sport en recreatie. Ook op cultureel gebied vinden de meesten van u dat we genoeg te bieden hebben. Dat is een pluim op de hoed van alle sportieve en culturele verenigingen in de gemeente Simpelveld. 

Dat onze gemeente bruist van de activiteiten, hebben we afgelopen maanden gemerkt nadat we in mei de nieuwe digitale informatiezuilen aan de invalswegen hebben geplaatst. Het bovenste scherm daarvan hebben we ten dienste gesteld van alle verenigingen, om evenementen en bijzondere activiteiten aan te kondigen. Sinds mei kunnen we wekelijks 2, 3 soms 4 nieuwe evenementen toevoegen. Ongelooflijk wat er hier in de gemeente allemaal te doen is. 

- Ruim de helft van onze inwoners ervaart geen problemen op gebied van veiligheid, verloedering, overlast en dat soort zaken, zo blijkt ook uit de Parkstadmonitor. Samen met Voerendaal scoren we daarmee het hoogst in Parkstad. 

- Onze gemeentelijke dienstverlening scoort een ruime voldoende. Belangrijker nog is de constatering dat er een stijgende lijn in de die beoordeling zit. U bent tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente, onze openingstijden, en onze inwoners zijn ook steeds meer tevreden over de werkwijze van de gemeente. Onze medewerkers scoren vooral heel hoog op het menselijke aspect, de manier waarop ze mensen helpen aan de balie, telefonisch en via e-mail.
Begin van het afgelopen jaar werden we nog verrast met de uitkomsten van een mystery-onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten naar de bereikbaarheid per e-mail. Blij verrast, want Simpelveld behoort tot de 35% die goed bereikbaar is per e-mail, snel antwoordt, de privacy respecteert en geen drempels opwerpt door het stellen van vragen. 

- We zijn koploper in het zonnepanelenproject. Binnen Parkstad hebben wij procentueel gezien de meeste deelnemers.  

- Tijdens de laatste vergadering van 2018 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp voor de herinrichting van de kern Bocholtz goedgekeurd. Een week eerder is door Gedeputeerde Staten besloten dat de Provincie een financiële bijdrage doet van ruim 7 ton.  Ook Stadregio Parkstad Limburg steekt 500.000 Euro in het Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz. Alle partijen laten hiermee zien dat ze veel belang hechten aan een vitaal landelijk gebied in het algemeen en een vitaal Bocholtz in het bijzonder.

- Het gaat sowieso goed in Bocholtz, met ondernemers die geloven in succesvol ondernemen in hun eigen dorp. Zij hebben zich verenigd in Boches bei ee” en na de “Zommertref” hebben ze onlangs ook de “Wintertref” georganiseerd. 

- Jarenlange inspanningen, ook van onze kant, hebben ertoe geleid dat het zorgcentrum in Bocholtz behouden blijft. Het gebouw wordt getransformeerd naar een modern wijkzorgcentrum. Daarmee is wonen met meer of minder zorg ook voor de toekomst in Bocholtz gewaarborgd.

- En tot slot, zijn we er wederom in geslaagd om een sluitende begroting te maken. Er is extra budget vrij gemaakt voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, het “vergroenen” van de kernen en extra speelplekken. Alle wensen vanuit het nieuwe 
coalitieakkoord zijn financieel vertaald. Én er is geld achter de hand voor mogelijke tegenvallers in het sociaal domein. 

En dat is nog niet alles, want naast de reguliere zaken blijven we ook investeren. In de begroting is separaat 2,5 miljoen Euro opgenomen als gemeentelijke bijdrage aan de herinrichting van de kern Bocholtz. Daarnaast heeft de gemeenteraad eind 2016 al een bedrag van 4 miljoen Euro uit de algemene reserve gehaald om te investeren in de leefomgeving van Bocholtz en Simpelveld. Dat bedrag is nu volledig beschikbaar voor de overige fysieke projecten, zoals de aanpak van de stationsomgeving van ZLSM, de herinrichting van uitzichtpunt De Huls/Hulsveld, de aanleg van fietspaden als de Leisure Lane en de Kalkbaan en het opknappen van dienstencentrum Op de Boor. Allemaal investeringen die we doen om te zorgen dat gemeente Simpelveld levendig en aantrekkelijk blijft, voor onze inwoners, maar ook voor toeristen en bezoekers. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat daar kansen liggen. Het is niet voor niets een van de speerpunten uit de strategische visie. Want toerisme is een belangrijke economische drager voor onze gemeente. We liggen in de snelst groeiende toeristische regio van Nederland met het beste van niet twee, maar drie werelden: het Heuvelland, Parkstad en Aken. Die strategische ligging maakt Simpelveld tot een aantrekkelijke gemeente. Daarom is het de moeite waard om in toerisme te investeren, in de hoop dat onze investeringen, ons vertrouwen en onze trots als vliegwiel werken. Want 6,5 miljoen Euro aan eigen middelen is veel geld, maar niet genoeg om alle plannen volledig uit te voeren. Als wij laten zien dat we zelf bereid zijn om te investeren, dat we geloven in onze plannen, dat we trots zijn op Simpelveld, dan zijn ook anderen bereid samen met ons te investeren. Onze gevestigde ondernemers hebben die uitdaging opgepakt. De Provincie, Parkstad en IBA doen een duit in het zakje en hopelijk vinden we ook nieuwe ondernemers die samen met ons willen investeren in een toeristisch aantrekkelijke gemeente. Op die manier kunnen we middelen stapelen en worden grootse plannen ineens heel realistisch.

Beste mensen,

We hebben ambitie en weten die om te zetten in concrete acties. Niet kletsen, maar poetsen! Met succes. Als kleine gemeente doen we niet onder voor de grote jongens. Hoewel we opscheppen irritant vinden en borstklopperij niet wordt gewaardeerd, zeg ik toch, weg met die bescheidenheid! Laten we onze pauwenveren opzetten. Want ik ben trots, niet arrogant, niet hoogmoedig, gewoon trots. Want trots zijn op een ander is prachtig. Het is een positief gevoel. Het is een geschenk en een bijzondere blijk van waardering. Dus ik hoop dat u dit geschenk van mij aanneemt als ik zeg: ik ben bijzonder trots op U, OP ONZE INWONERS, OP ONZE VERENIGINGEN, OP ONZE VRIJWILLIGERS, OP ONZE MANTELZORGERS EN OP ONZE ONDERNEMERS.  IK BEN TROTS OP ONZE GEMEENTE SIMPELVELD! 

Ik wens u allemaal een goed, voorspoedig en bovenal gezond jaar met ambitie, met ondernemerszin en met gepaste trots.

Dank voor uw aandacht!

Richard de Boer
Burgemeester gemeente Simpelveld