Kansen voor iedereen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Kansen voor iedereen

Dit item is verlopen op 11-12-2018.
Foto: Stan Keulen

Door de invoering van de Participatiewet en de aangescherpte eisen voor een Wajong-uitkering, is het aantal jongeren met een beperking dat bij de gemeenten aanklopt, fors toegenomen. 

Dat ziet ook ISD Kompas, de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Nuth. “Deze ontwikkeling vraagt om een gerichte aanpak,” legt participatiecoach Sven Gossen uit. “Wij werken nauw samen met scholen om ervoor te zorgen dat deze jongeren in een vroeg stadium al begeleid worden en zoeken proactief naar samenwerking met werkgevers.”

“Het is belangrijk om de doorstroom van school naar werk zo succesvol mogelijk te laten verlopen,” vervolgt Sven. “Ik zit dus geregeld met mentoren, jongeren en hun ouders om de tafel om te verhinderen dat leerlingen voortijdig van school gaan en in de bijstand belanden. Er is een grote groep jongeren die het gewoonweg niet lukt om via de reguliere weg een baan te vinden. Of te houden, omdat er te weinig rekening wordt gehouden met hun beperking. Door bemiddeling via het zogenoemde doelgroepenregister – een landelijk register onder beheer van het UWV waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak – lukt het ons redelijk vaak om deze jongeren aan werk te helpen. Essentieel is echter dat ondernemers hiervoor openstaan. Door de banenafspraak en het hieraan gekoppelde quotum groeit de bereidheid om mensen uit het doelgroepenregister een kans te geven. Ondernemers ontvangen hiervoor financiële compensatie in de vorm van loonkostensubsidie.”

“Maar we zijn er nog lang niet,” beklemtoont Sven. “De uitdaging is om functies te gaan creëren die aansluiten op de doelgroep. Alleen zo kun je deze mensen een eerlijke kans geven en wordt ook de meerwaarde duidelijk zichtbaar. Verreweg de meeste ondernemers zijn erg enthousiast over de jongeren die wij plaatsen. We hebben een poos geleden een jongen die zeer slechtziend is, aan de slag kunnen helpen bij de Maastrichtse Woningstichting Servatius. Hij kreeg onlangs een contract voor onbepaalde tijd. De manager zag heel duidelijk de toegevoegde waarde. Het zorgde voor energie, bracht een andere dynamiek teweeg. Dat had een heel positief effect op de werksfeer. Zo zijn er tal van mooie voorbeelden.”

“Om ondernemers te motiveren, banen te creëren en deze jongeren een kans te geven, bezoeken we structureel bedrijven. En dan met name de kleinere, lokale bedrijven omdat die de persoonlijke aandacht kunnen waarborgen,” licht Sven toe. “Ondernemers worden uitgebreid geïnformeerd en geadviseerd over de diverse plaatsing- en maatwerkmogelijkheden zoals de werkervaringsplaats en “jobcarving”. Er wordt gekeken welke subsidies mogelijk zijn en hoe voldaan kan worden aan de gemeentelijke voorwaarden op het gebied van “social return”. Zo bouwen we samen aan de toekomst, aan kansen,” besluit Sven. “Voor iedereen, omdat iedereen een kans verdient.”