Zienswijzen

Zienswijzen

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Simpelveld bekend dat met ingang van 17 januari 2018 gedurende 2 weken, derhalve tot en met 30 januari 2018, het voorontwerp van het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” voor een ieder ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website onder het tabblad Bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locaties Molsberg 79 en 96 te Simpelveld. Op de locatie Molsberg 79 wordt een bestaande stal van circa 400 m² blijvend diervrij gemaakt en geschikt gemaakt voor het inpandig stallen en opslaan van agrarische machines en werktuigen, agrarische producten (stro/hooi, materialen) en de inpandige stalling van caravans en campers. Tevens wordt ter plekke van de sleufsilo buitenstalling van caravans mogelijk gemaakt. Op de locatie Molsberg 96 wordt horeca ten behoeve van een ijsboerderij met bijbehorende voorzieningen, vakantieappartementen/bed and breakfast, het omzetten van de bestaande (tweede) bedrijfswoning naar een burgerwoning en een voedselbos/plukweide mogelijk gemaakt. De op deze locatie bestaande agrarische activiteiten worden beëindigd. Omdat op beide locaties de ontwikkelingen op grond van het geldende bestemmingsplan niet rechtstreeks zijn toegestaan, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.