Wijziging mandaat-volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Wijziging mandaat-volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Dit item is verlopen op 30-12-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2020 hebben besloten het Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010 te wijzigen. 

De wijziging heeft te maken met actualisering als gevolg van wijzigingen in wetgeving, functiebenamingen en de gewijzigde samenwerking van Simpelveld en Voerendaal. 
De wijziging treedt in werking op 1 januari  2021. Het wijzigingsbesluit ligt vanaf  1  januari 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

U vindt de actuele versie van het Mandaat- en volmachtbesluit ook op de website van de gemeente.