Wijziging mandaat-en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Wijziging mandaat-en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in hun vergadering van 17 december 2019 hebben besloten het Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010 te wijzigen. 

De wijziging heeft te maken met actualisering als gevolg van wijzigingen in wetgeving, functiebenamingen en de functionele integratie Simpelveld/Voerendaal.

De wijziging treedt in werking op 1 januari  2020. Het wijzigingsbesluit ligt vanaf  1  januari 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U vindt de actuele versie van het Mandaat- en volmachtbesluit ook op de website van de gemeente.