Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van gemeente Simpelveld (BRP) - week 42

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van gemeente Simpelveld (BRP) - week 42

Dit item is verlopen op 05-11-2015.

Gemeente Simpelveld heeft het voornemen onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit haar basisregistratie personen.

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De gemeente mag dit voornemen publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam Geboortedatum Datum uitschrijving
K.M.S. Pelzer 28-02-1989 06-10-2015
J.J.L.G. Henssen 08-07-1957 06-10-2015

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 4 november 2015 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.