Vooraankondiging O.G.V. artikel 1.3.1 BRO - week 27

Vooraankondiging O.G.V. artikel 1.3.1 BRO - week 27

Dit item is verlopen op 10-07-2014.

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het bedrijventerrein Bocholtzerweg te Simpelveld. Het bestemmingsplan voorziet in het consolideren van de bestaande mogelijkheden, met uitzondering van de afwijkingsmogelijkheid waarmee bedrijven uit categorie 4 kunnen worden toegestaan. Deze afwijkingsmogelijkheid zal in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan verdwijnen. 

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro wordt erop gewezen, dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Simpelveld 14 045.