Vooraankondiging bestemmingsplan - week 40

Vooraankondiging bestemmingsplan - week 40

Dit item is verlopen op 08-10-2015.

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het volgende gebied:

Bestemmingsplan ontwikkeling nieuwbouwplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’
 

Het plangebied ligt aan de Oude Molsbergerweg 10 en de twee aangrenzende bouwkavels in Simpelveld. Het plan betreft de bouw van 3 woningen. Het plan is in de fase van de vroege planvoorbereiding. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro wordt erop gewezen dat er op dit moment dan ook geen stukken ter inzage liggen en dat er in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met gemeente Simpelveld op het telefoonnummer 14 045.