Verordeningen Sociaal Domein - week 48

Verordeningen Sociaal Domein - week 48

Dit item is verlopen op 04-12-2014.

Bij raadsbesluit van 13 november 2014 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

- Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2015;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2015;
- Afstemmingsverordening 2015;
- Verordening individuele studietoeslag 2015;
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015;
- Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015;
- Participatieverordening 2015;
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive;
- Handhavingsverordening 2015;
- Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
- Verordening cliëntenparticipatie 2015.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. Het elektronische gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’.

Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’

Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.