Verordeningen en beleidsregels Participatiewet - week 52

Verordeningen en beleidsregels Participatiewet - week 52

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad van Simpelveld in zijn vergadering van 14 december 2017 heeft besloten:

1. De Participatieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Gemeente Simpelveld 2018 vast te stellen;

2. De Participatieverordening 2015 in te trekken;.

3. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Simpelveld 2018 vast te stellen;

4. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 in te trekken.

Het Dagelijks Bestuur van Kompas maakt  bekend dat het in zijn vergadering van 7 december 2017 heeft besloten:

1. De beleidsregels Participatie 2018 vast te stellen;

2. De beleidsregels Re-integratie 2015 in te trekken;

3. De beleidsregels Loonkostensubsidie 2018 vast te stellen;

4. De beleidsregels Loonkostensubsidie 2015 in te trekken;

5. De beleidsregels Premiebeleid 2015 in te trekken;

6. De beleidsregels Individuele Studietoeslag 2018 vast te stellen;

7. De beleidsregels Individuele Studietoeslag 2015 in te trekken;

8. De beleidsregels Boete Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2018 vast te stellen;

9. De beleidsregels Boete Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2015 in te trekken;

10. De beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2015 in te trekken;

11. De beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2018 vast te stellen.

De nieuwe verordeningen en beleidsregels treden in werking per 1 januari 2018 en liggen vanaf 1 januari 2018 zes weken ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het gemeentehuis.