Verordening en nadere regels jeughulp Gemeente Simpelveld 2020

Verordening en nadere regels jeughulp Gemeente Simpelveld 2020

Dit item is verlopen op 15-01-2020.

Verordening
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Simpelveld de Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2015.

Nadere regels
Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld de Nadere regels jeugdhulp gemeente Simpelveld vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Simpelveld. Zowel de verordening als nadere regels geven uitvoering aan de Jeugdwet en treden in werking op 1 januari 2020. De stukken liggen vanaf 1 januari 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast worden de stukken op de website van de gemeente Simpelveld en op www.overheid.nl geplaatst.