Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

Dit item is verlopen op 09-10-2019.

                                                                               

Instellen van een eenzijdig parkeerverbod in de Herver ter hoogte van huisnrs. 14 t/m 20 te Bocholtz.

Besluit:
In verband met het behouden van een veilige doorgang voor het verkeer in de Herver hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* het instellen van een eenzijdig parkeerverbod t.h.v. Herver 14 t/m 20 te Bocholtz. 

In verband met het creëren van een veilige doorgang voor het verkeer in de Herver te Bocholtz wordt er een eenzijdig parkeerverbod ingesteld tussen huisnummers 14 t/m 20.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de borden E01 (parkeerverbod). 

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 2 oktober 2019 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.