Verkeersbesluiten Week-6

Verkeersbesluiten Week-6

Dit item is verlopen op 12-02-2020.

Instellen van een eenzijdig parkeerverbod in de Dr. Ottenstraat ter hoogte van de eigen weg richting de panden Dr. Ottenstraat 6-44 te Simpelveld. 

Besluit:

In verband met het behouden van een veilige doorgang voor het verkeer en het indraaien van verkeer naar de eigen weg in de Dr. Ottenstraat hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

* het instellen van een eenzijdig parkeerverbod van 5,00 meter aan de rechterzijde naast de eigen weg in de Dr. Ottenstraat te Simpelveld.

In verband met het creëren van een veilige doorgang voor het verkeer naar in de Dr. Ottenstraat te Simpelveld wordt er een eenzijdig parkeerverbod ingesteld rechts naast de eigen weg richting de panden Dr. Ottenstraat huisnummers 6 t/m 44.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het realiseren van een onderbroken gele band over een lengte van 5,00 m (parkeerverbod) tussen de inritconstructies.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 5 februari 2020 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht