Verkeersbesluiten Week -46

Verkeersbesluiten Week -46

Dit item is verlopen op 26-12-2016.

Eenzijdig stilstaan verbod Baneheide ter hoogte van huisnummer 28

In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten in Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

* Het instellen van een eenzijdig stilstaan verbod over een lengte van 20 meter in de Baneheide ter hoogte van de overzijde van huisnummer 28 te Bocholtz
Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van ononderbroken gele belijning op de trottoirbanden.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 16 november 2016 gepubliceerd.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
-een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.