Verkeersbesluiten Week -42

Verkeersbesluiten Week -42

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats Vroenhofstraat ter hoogte van hellingbaan kerk

Burgemeester en wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

* Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Vroenhofstraat ter hoogte van de hellingbaan van de kerk te Simpelveld

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord E6 (algemene gehandicaptenparkeerplaats). De realisatie van dit besluit wordt meegenomen in de reconstructie van de Pastoriestraat/Vroenhofstraat die zal worden uitgevoerd in het voorjaar/zomer 2018.


Eenzijdig parkeerverbod Cochemstraat ter hoogte van huisnummer 11 (overzijde straat)
Burgemeester en wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

* Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod over een lengte van 31 meter in de Cochemstraat ter hoogte van huisnummer 11 (overzijde straat) in Simpelveld

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van de borden E1 (parkeerverbod) en het onderbord OB501l (pijlbord). 


Wijzigen eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsers in de Vroenhofstraat in Simpelveld
Burgemeester en wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

* Het wijzigen van het huidige eenrichtingsverkeer in de Vroenhofstraat in eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsers in de Vroenhofstraat in Simpelveld.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van de borden OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) bij de reeds bestaande borden C02 en C03 (eenrichtingsweg) aan weerszijden van de Vroenhofstraat. Tevens wordt dit onderbord OB54 geplaatst onder de bestaande borden D06l (t.h.v. Pastoriestraat 15) en D06r (t.h.v. Irmstraat 4). Daarnaast zal, tijdens de reconstructie van de Vroenhofstraat, op het kruispunt met de Dorpstraat de markering worden aangepast (aanvullende driehoeken en 1-1 streep). 

De realisatie van dit besluit wordt meegenomen in de reconstructie van de Pastoriestraat/Vroenhofstraat die zal worden uitgevoerd in het voorjaar/zomer van 2018.

De officiële verkeersbesluiten zijn terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. De verkeersbesluiten zijn op 18 oktober 2017 gepubliceerd. 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant. 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.