Verkeersbesluiten Week- 39

Verkeersbesluiten Week- 39

Dit item is verlopen op 30-09-2020.

Parkeerverbod picknickplaats Hulsveld

Instellen van een parkeerverbod zone geldend van 21.00-6.00 uur op de picknickplaats Hulsveld in de St. Remigiusstraat ter hoogte van huisnr. 49 te Simpelveld. 

Besluit:
In verband met het beter kunnen handhaven op geparkeerde voertuigen/motoren binnen de aangegeven bloktijden van 21.00-6.00 uur op de picknickplaats te Hulsveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* het instellen van een parkeerverbod zone geldend van 21.00-6.00 uur op de gehele picknickplaats Hulsveld in de St. Remigiusstraat ter hoogte van huisnr. 49 te Simpelveld. Met het instellen van een parkeerverbod zone wordt het bestaande verbod voor auto’s en motoren daarbij opgeheven.

Om beter grip te krijgen op de (jeugd)overlast op de picknickplaats Hulsveld in de St. Remigiusstraat en de daar geparkeerde voertuigen binnen de bestaande bloktijden 21.00-6.00 uur, wordt er een parkeerverbod zone ingesteld op de hele parkeerplaats..

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het realiseren van de borden E01zb en E01ze aan het begin en einde van de picknickplaats (ingang St. Remigiusstraat en uitgang Hulsbergweg). Daarbij worden de bestaande onderborden met bloktijden 21.00-6.00 uur gehandhaafd. De borden C12 (verbod voor auto’s en motoren) worden verwijderd.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 23 september 2020 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.