Verkeersbesluiten - week 34

Verkeersbesluiten - week 34

Dit item is verlopen op 20-08-2020.

De burgemeester van Simpelveld maakt de volgende verkeersmaatregelen bekend:

van woensdag 12 augustus tot en met woensdag 19 augustus wordt ten behoeve van de kermis in Bocholtz de Wilhelminastraat afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers. De woningen en bedrijven, gelegen aan de Wilhelminastraat te Bocholtz blijven bereikbaar.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.