Verkeersbesluiten Week -28

Verkeersbesluiten Week -28

Dit item is verlopen op 19-07-2017.

Eenzijdig stilstaan verbod Hennebergstraat (zijde witte Keizerin)

In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg en het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle schoolgaande kinderen in Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een eenzijdig stilstaan verbod over een lengte van circa 235 meter in de Hennebergstraat aan de zijde van witte Keizerin in Simpelveld. Het huidige parkeerverbod komt hierdoor te vervallen.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van de borden E2 (stilstaan verbod).
 
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 12 juli 2017 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.