Verkeersbesluiten - week 20

Verkeersbesluiten - week 20

Dit item is verlopen op 21-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:

op zaterdag 18 mei 2019 van 16.00 uur tot zondag 19 mei 2019 te 1.00 uur wordt ten behoeve van het evenement ‘Bikenight challenge’ het deel van de Irmstraat gelegen tussen de Panneslagerstraat en de Dr. Ottenstraat te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers.

Verder worden drie routes afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers:

1. Bergtijdrit: Irmstraat (start), Panneslagerstraat, Stampstraat, Sint Remigiusstraat en de Gilissenstraat (finish) te Simpelveld.

2. Estafettekoers: Irmstraat (start), Sint Nicolaasstraat, Oude Molenstraat, Hennebergweg, Stampstraat, Panneslagerstraat en de Irmstraat (finish) te Simpelveld.

3. Koppelkoers: Irmstraat (start), Panneslagerstraat, Stampstraat, Dr. Ottenstraat, Scheelenstraat, Dr. Schweitzerstraat en de Irmstraat (finish) te Simpelveld.

Route 1 wordt afgesloten op zaterdag 18 mei 2019 tussen 17.30 uur en 19.15 uur, route 2 tussen 19.00 uur en 20.30 uur en route 3 tussen 20.15 uur en 21.45 uur.

Gedurende de ‘bergtijdrit’ wordt de Buysroggestraat aangewezen als tweerichtingsweg. Tijdens de ‘koppelkoers’ wordt de Hennebergstraat aangewezen als tweerichtingsweg.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.