Verkeersbesluiten week- 12

Verkeersbesluiten week- 12

Dit item is verlopen op 25-03-2020.

Wijzigen blauwe zone Kommerstraat
Wijzigen van de blauwe zone tijden in de Kommerstraat ter hoogte van huisnummer 51 te Bocholtz.

Om het parkeren voor de ondernemers beter en efficiënter te faciliteren, is het wenselijk om de blauwe zone tijden te verruimen.

Besluit:
In verband hiermee hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het wijzigen van de blauwe zone tijden voor de parkeervakken in de Kommerstraat te Bocholtz. De blauwe zone is geldig van maandag t/m vrijdag met een maximale duur van 90 minuten.         

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het vervangen van twee borden E10zb met daarop de tekst “max 90 min” en twee borden E11ze met daarop de tekst “max 90 min”.

Wijzigen blauwe zone Kloosterstraat
Wijzigen van de blauwe zone tijden in de Kloosterstraat ter hoogte van de Rode Beuk te Simpelveld. 

Om het parkeren voor de ondernemers beter en efficiënter te faciliteren, is het wenselijk om de blauwe zone tijden te verruimen.

Besluit:
In verband hiermee hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het wijzigen van de blauwe zone tijden voor de parkeerplaats bij de Rode Beuk in de Kloosterstraat te Simpelveld. De blauwe zone is geldig van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 18.00 uur met een maximale duur van 90 minuten.         

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het vervangen van het bord E10zb met daarop de tekst “max 90 min” en het vervangen van het bord E11ze met daarop de tekst “max 90 min”.

Wijzigen blauwe zone Patersplein
Wijzigen van de blauwe zone tijden op het Patersplein ter hoogte van huisnummer 40 te Bocholtz.
Om het parkeren voor de ondernemers beter en efficiënter te faciliteren, is het wenselijk om de blauwe zone tijden te verruimen.

Besluit:
In verband hiermee hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het wijzigen van de blauwe zone tijden voor de parkeervakken op het Patersplein te Bocholtz. De blauwe zone is geldig van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur met een maximale duur van 90 minuten.         

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het vervangen van twee borden E10zb met daarop de tekst “max 90 min”.

Wijzigen blauwe zone Patersplein
Wijzigen van de blauwe zone tijden op het Patersplein (tussen de Julianastraat en de Patersweg) te Bocholtz. 

Om het parkeren voor de ondernemers beter en efficiënter te faciliteren, is het wenselijk om de blauwe zone tijden te verruimen.

Besluit:
In verband hiermee hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het wijzigen van de blauwe zone tijden op het Patersplein (tussen de Julianastraat en de Patersweg) te Bocholtz. De blauwe zone geldt voor een maximale duur van 90 minuten.         

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het vervangen van twee borden E10zb met daarop de tekst “max 90 min” en twee borden E11ze met daarop de tekst “max 90 min”.

Deze officiële verkeersbesluiten zijn terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. De verkeersbesluiten zijn op 18 maart 2020 gepubliceerd. 

Tegen elk besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.