Verkeersbesluit - week 43

Verkeersbesluit - week 43

Dit item is verlopen op 06-12-2016.

De gemeente heeft een stilstaan verbod ingevoerd in de Sportlaan in Simpelveld. Het verbod wordt ingesteld in verband met verkeersveiligheid en een veilige doorgang voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten. 

Het formele besluit is als volgt:

* Het instellen van een stilstaan verbod (aan de zijde van scouting/tennisbanen) over een lengte van 10 meter (aan weerszijden van de bocht) en over een lengte van 12 meter vanaf voetbalvelden in de bocht in de Sportlaan te Simpelveld. Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van ononderbroken gele belijning op de trottoirbanden.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 26 oktober 2016 gepubliceerd.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.