Verkeersbesluit - week 40

Verkeersbesluit - week 40

Dit item is verlopen op 12-11-2015.

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Huls in Simpelveld.

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  • instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Huls ter hoogte van huisnummer 87 in Simpelveld.

In de directe nabijheid van de Huls 87 zijn met regelmaat geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor de gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor de bewoner van Huls huisnummer 87 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen. Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van de woning het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord met kenteken 80-TJ-PN.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 30 september 2015 gepubliceerd. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant).

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.