Verkeersbesluit - week 26

Verkeersbesluit - week 26

Dit item is verlopen op 11-08-2016.

Aanleg één algemene invalidenparkeerplaats aan de Biesweg in Bocholtz. 

De bibliotheek verhuist van het centrum van Bocholtz naar een ruimte in de basisschool aan de Biesweg in Bocholtz. Op verzoek van de bibliotheek gaat de gemeente een parkeer- voorziening aanleggen voor invaliden, in de directe nabijheid van de ingang van de bibliotheek (ter hoogte van Biesweg 9). We combineren dat met geplande werkzaamheden aan het veld naast de school.

Gehandicapten moeten op maximaal 50 meter van een openbaar gebouw hun auto kunnen parkeren. De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord ‘algemene invalidenparkeerplaats’.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. (zoeken op ‘Biesweg Bocholtz’). Het verkeersbesluit is op 29 juni 2016 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.