Verkeersbesluit - week 25

Verkeersbesluit - week 25

Dit item is verlopen op 04-08-2016.

Twee vergunninghouders parkeerplaatsen aan de achterzijde van het gemeentehuis ter hoogte van de vijver aan de linkerzijde van de rijbaan aan de Parklaan in Simpelveld. Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders zal een vergunninghouders parkeergelegenheid worden ingesteld aan de Parklaan ter hoogte van de vijver achter het gemeentehuis in Simpelveld. Het betreft een uitbreiding van de bestaande 4 vergunninghouders parkeervakken van 4 stuks naar 6 stuks.

Het aantal collegeleden van Burgemeester en Wethouders is, na de laatste verkiezingen, toegenomen waardoor er een grotere vraag is ontstaan naar vergunninghouders parkeervakken. Collegeleden gaan regelmatig naar externe overleggen waardoor de wens is ontstaan om het aantal vergunninghouders parkeervakken uit te breiden. Daarnaast is er, sinds dat de gemeente Simpelveld de beschikking heeft over een vaste BOA, de behoefte ontstaan om ook de wagen van de BOA een vaste plek te geven nabij het gemeentehuis.

Lopende naar de achterzijde van het gemeentehuis zijn aan de linkerzijde van de rijbaan reeds 4 vergunninghouders parkeervakken. Direct daarnaast zullen nu 2 extra vergunninghouders parkeervakken worden gerealiseerd (zijnde het 5e en 6e parkeervak aan de linkerzijde van de rijbaan).

Besluit

Uit het oogpunt van de beperkte parkeervoorzieningen aan de Parklaan ten behoeve van collegeleden van de gemeente Simpelveld die zeer regelmatig externe overleggen hebben, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  • het instellen van twee aanvullende vergunninghouders parkeervakken aan de Parklaan in Simpelveld ter hoogte van de vijver aan de linkerzijde van de rijbaan direct naast de 4 reeds bestaande vergunninghouders parkeervakken.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het aanbrengen van een flespaal met de borden E09 (vergunninghouders) en het onderbord OB504 (pijlbord wijzend naar 2 parkeervakken). Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 22 juni 2016 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.