Verkeersbesluit week - 03

Verkeersbesluit week - 03

Dit item is verlopen op 09-04-2015.

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Grachtstraat te Simpelveld

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

* instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Grachtstraat ter hoogte van huisnummer 19 in Simpelveld.

In de directe nabijheid van de Grachtstraat 19 zijn met regelmaat geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor de gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor de bewoner van Grachtstraat huisnummer 19 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.
Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van de woning het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord met kenteken 37-XK-KB.
 

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 14 januari 2015 gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.