Vaststelling besluit nadere regels Wmo Opvang en Beschermd Wonen gemeente Simpelveld 2017

Vaststelling besluit nadere regels Wmo Opvang en Beschermd Wonen gemeente Simpelveld 2017

Dit item is verlopen op 08-03-2017.

Bij besluit van 6 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2017 vastgesteld. Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2017.

Het Besluit nadere regels Wmo Opvang en Beschermd Wonen gemeente Simpelveld 2017 is op 15 februari 2017 gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad (officiële uitgave van gemeente Simpelveld) en wordt opgenomen in de regelingenbank van de gemeente.

Het Gemeenteblad en de Regelingenbank vindt u op www.overheid.nl onder “Gemeenteblad” en “Lokale wet- en regelgeving”.