Vaststelling besluit 'nadere regels WMO gemeente Simpelveld week 1

Vaststelling besluit 'nadere regels WMO gemeente Simpelveld week 1

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Bij besluit van 11 december 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de ‘Nadere regels Wmo gemeente Simpelveld 2018’ vastgesteld. 

Deze nadere regels zijn in werking getreden op 1 januari 2019. De nadere regels zijn gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad (officiële uitgave van gemeente Simpelveld) en worden opgenomen in de regelingenbank van de gemeente.
Het Gemeenteblad en de Regelingenbank vindt u op www.overheid.nl onder “Gemeenteblad” en “Lokale wet- en regelgeving”.